OUR VISION

Foundation’s aims are inspired by Empress Helena work and life: Dedication, Devotion, Compassion and Truth.

Swedish: /Stiftelsens mål är engagemang, fromhet, barmhärtighet och sanningsenlighet./