Donation – Building the Konaci – Accomodation, at the Church in Novo Brdo, Kosovo and Metohija

С благословом Владике Теодосија, Епископа Рашко – Призренског, и Владике Доситеја Епископа Скандинавско-Британског, а у договору с протојерејом Стевом Митрићем – парохом Нововрбским, цркве Упења Пресвете Богородице у селу Бостане, обавештавамо вас да су у изградњи Конаци при Цркви у Новом Брду на Косову и Метохији. Црква Успеније Пресвете Богородице је из деветнаестог века а изграђена је на темељима старе Цркве Свете Богородице Јаворске коју су Турци срушили средином деветанестог века. Конак који је у близини је у лошем стању и тражи санацију и надоградњу. 

                      Простор Конака по завршетку радова имаће вишенаменски смешајни значај за децу и омладину – ученике и међународне госте манифестације ’Дани уметности’ музичке школе Стеван Христић, или ’Хорови међу Светињама на Косову и Метохији’, за културне активности Домова културе у близини – Шилово – општина Гњилане, општине Ранилуг, даље смештај учесника спортских манифестација, фудбала, кошарке и стоног тениса, смештај организованих група из Региона али и и из света посете Српском историјском наслеђу, Светињама Косова и Метохије, Манастирима Дечани, Драганац, Грачаница, као и смештај других културних активности Општина у окружењу Косовоског Поморавља. 

(више о пројекту прочитајте у допису СПЦО новобрдска у Бостану).

                      За потребе изградње и довршавања радова потребно је још 10 000 е.  Сви добри људи  који желе да посете Косово и Метохију, који желе да виде највећи град Србије у 14 веку Ново Брдо и осете се у Конацима као код куће отворен је конто за донирање новца. 

                      Списак свих донатора и вредност донација биће приложен Цркви, а ваше дело остаће уткано за сталну молитву Храма у Новом Брду.

Донирајте на:

обратите нам се на мејл за детаље уплате –

info@foundationempress.com

ENGLISH:

                      With the blessings of Bishop Theodosie, Bishop of Raska and Prizren, and the Bishop Dositej, the Bishop of Scandinavia-Britain, and in agreement with the Priest Father Stevo Mitric, of the Novobrdo’s Church of the Holy Virgin Resurrection in the village of Bostane, we are informing you that the Konaci (accomodation) near the Church in Novo Brdo, Kosovo and Metohija are in renewing building phase. The Church of the Most Holy Virgin Resurrection from nineteenth century was built on the foundations of the old Church of the Holy Virgin of Javor, which the Turks-Ottomans demolished in the mid-nineteenth century. The nearby Konaci is in poor condition and in need for renovation and re-building. 

                      After the works completion, Konaciwill have a multifunctional purpose mostly dedicated to children and youth activities as: accommodation of the students and international guests of the “Days of Art” from the music school Stevan Hristić, or “Choirs among the Holy Heritage in Kosovo and Metohija”, for cultural activities of a Cultural centres nearby – Šilovo – municipality Gnjilane, Ranilug municipality, further accommodation of participants in sports events, football, basketball and table tennis, accommodation of organized visitors groups from the Region, but also from the world, visiting the Serbian historical heritage of Kosovo and Metohija, Monasteries as Dečane, Draganac, Gracanica, as well as accommodation of other cultural activities of the Municipalities in the area of ​​Kosovo’s Pomoravlje.

(read more about the project in the SPCO Letter from Bostane).

For the needs of reconstruction and completion of works, another 10,000 euro is needed. All good people who want to visit Kosovo and Metohija, who want to see the largest city of Serbia in the 14th century Novo Brdo and feel at home in Konaci, as a home, Foundation Empress is openening a money donation account.

A list of all donors and the value of donations will be attached to the Church, and your work will remain as part of the constant prayer of the Church in Novo Brdo.

Donate to:

contact us for payment details –

info@foundationempress.com